Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG THÁI GIANG 05/12/2021
3 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LƯỚI ĐÁNH CÁ HƯNG THỊNH 05/12/2021
4 Ngô Đình Nguyên Thạch 05/12/2021
5 Nguyễn Quỳnh Nguyên 05/12/2021
6 NGUYỄN HỮU THỤY VY 05/12/2021
7 Nguyễn Thị Mộng Trinh 05/12/2021
8 Ngô Văn Hưng 05/12/2021
9 Đặng Thụy Thanh Phương 05/12/2021
10 Nguyễn Thành Đông 05/12/2021