Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Vũ Thị Hồng Quyên 20/09/2021
2 thanh phương 20/09/2021 24/09/2021
3 thanh phương 20/09/2021 24/09/2021
4 Nguyễn Thị Cẩm Chi 20/09/2021
5 ĐINH THỊ THANH TÂM 20/09/2021
6 Huỳnh Yến Chi 20/09/2021 28/09/2021
7 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 20/09/2021 06/10/2021
8 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 20/09/2021 06/10/2021
9 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 20/09/2021 06/10/2021
10 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 20/09/2021 06/10/2021