Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Phượng 16/05/2021
2 Đặng Thị Giang Thanh 16/05/2021
3 HỨA NGÔ QUANG VŨ 16/05/2021
4 ĐINH GIANG HỒNG 16/05/2021
5 NGUYỄN BÁ NĂNG 16/05/2021
6 Trần Thị Trà Giang 16/05/2021
7 NGUYỄN VĂN PHÚ 16/05/2021
8 Dương Thu Thủy 16/05/2021
9 LA NGỌC ĐÀO 16/05/2021
10 Nguyễn Đức Chất 16/05/2021