Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Văn Hiếu 17/05/2021
2 PHẠM VŨ QUÊ 17/05/2021
3 Hà Trần Nam Anh 17/05/2021
4 NGUYỄN HỮU TƯỜNG UYÊN 17/05/2021
5 VÕ THỊ HOÀNG YẾN 17/05/2021
6 CÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤN CƯỜNG 17/05/2021
7 TRẦN THỊ THÚY GIANG 17/05/2021
8 HÀ THỊ NGỌC 17/05/2021
9 TRẦN NGỌC LAN 17/05/2021 19/05/2021
10 Nguyễn Thị Thu Hằng 17/05/2021