Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Cát Trinh 25/05/2022
3 Lê Thị Thu Hiền 25/05/2022
4 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IKEA VIỆT NAM 25/05/2022
5 Nguyễn Thị Thùy Trang 25/05/2022
6 ĐINH THỊ PHA LY 25/05/2022
7 Vũ Thị Hường 25/05/2022
8 Nguyễn Thị Thanh Toàn 25/05/2022
9 Trần Thị Dạ Thảo 25/05/2022
10 Nguyễn Thị Cát Trinh 25/05/2022