Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Phương Lam 24/05/2022
3 Công ty TNHH SX TM Đại Khánh Phong 24/05/2022
4 ĐẶNG THỊ HUYỀN TRÂN 24/05/2022
5 Công ty TNHH Ggjungle 24/05/2022
6 Nguyễn Thị Thu Hoà 24/05/2022
7 Nguyễn Thị Ngọc Liên 24/05/2022
8 Huỳnh Thảo Nguyên 24/05/2022
9 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Anh Tấn 24/05/2022
10 NGUYỄN THỊ HOA 24/05/2022