Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VƯƠNG KHẢ HẠNH 26/05/2022 16/06/2022
3 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GAMORA VIÊT NAM 26/05/2022
4 BÙI QUỐC THANH 26/05/2022
5 Lý ngọc bảo trâm 26/05/2022
6 CÔNG TY TNHH MTV TUẤN HÙNG 26/05/2022
7 NGUYỄN HỒNG ĐĂNG 26/05/2022
8 NGUYỄN LÊ THÙY AN 26/05/2022
9 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƯƠNG KHANG 26/05/2022
10 Đặng Trần Ngọc Ngân 26/05/2022