Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ TRÂM 28/05/2022
3 Nguyễn Thị Phương Thúy 28/05/2022
4 NGUYỄN THỊ THU THẢO 28/05/2022
5 Nguyễn Thị Phương Thúy 28/05/2022
6 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - ĐIỆN KIẾN NAM 28/05/2022
7 Nguyễn Thị Phương Thúy 28/05/2022
8 Nguyễn Thị Kim hà 28/05/2022
9 Lê Anh Ba 28/05/2022
10 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GABA MILK 28/05/2022