Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Thu Nga 23/05/2022
3 Nguyễn thị minh hương 23/05/2022
4 TRƯƠNG THỊ DIỄM UYÊN 23/05/2022
5 CÔNG TY TNHH XD MINH SANG 23/05/2022
6 NGUYỄN PHÚC HÓA 23/05/2022
7 NGUYỄN QUỐC TRƯỞNG 23/05/2022
8 TRẦN VĂN THI 23/05/2022
9 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đại Minh Lâm 23/05/2022
10 Trần Thị Ánh Tuyết 23/05/2022 27/05/2022