Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HOA 24/05/2022
3 Phan Thị Huyền 24/05/2022
4 Công ty TNHH Cơ Điện ADC 24/05/2022
5 Trịnh Thị Thu Uyên 24/05/2022
6 Trịnh Thị Thu Uyên 24/05/2022
7 Hà Minh Ngọc 24/05/2022
8 Trịnh Thị Thu Uyên 24/05/2022
9 Trịnh Thị Thu Uyên 24/05/2022
10 NGUYỄN THỊ THU HÀ 24/05/2022