Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN TỐT 23/09/2019
2 TRƯƠNG XUÂN TÂN THÀNH 23/09/2019
3 NGUYỄN THỊ HUỲNH LIÊN 23/09/2019
4 HUỲNH THỊ QUỲNH GIAO 23/09/2019
5 BÙI THI TUYẾT 23/09/2019
6 NGUYỄN VĂN AO 23/09/2019
7 NGUYỄN THANH HÀ 23/09/2019 27/09/2019
8 NGUYỄN VĂN AO 23/09/2019
9 ĐỖ TRỌNG THUẬN 23/09/2019
10 nguyễn thị ngọc thanh 23/09/2019 24/09/2019