Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Văn Hiền 22/10/2021
3 LÊ TRƯỜNG VŨ 22/10/2021
4 GIANG HỒNG NGỌC 22/10/2021
5 Võ Thái Bình 22/10/2021 27/10/2021
6 NGUYỄN THỊ KIM HIẾU 22/10/2021 25/10/2021
7 TRẦN BẢO LONG -TRẦN THỊ CHÍNH 22/10/2021 25/10/2021
8 HUỲNH TẤN PHÁT 23266/19 22/10/2021 25/10/2021
9 QUÁCH LƯU TUYỀN PHỤNG 22/10/2021 25/10/2021
10 Lê Thị Xuân Tuyến 22/10/2021