Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Hoàng Hải 26/10/2021
3 LÊ TRƯỜNG VŨ 26/10/2021
4 Trần Minh Trung 26/10/2021
5 Nguyễn Thanh Bình 26/10/2021
6 trương Thị Thảo Uyên 26/10/2021
7 MẠC THỊ THU NGUYỆT 26/10/2021
8 TRẦN NHƯ QUỐC BẢO 26/10/2021
9 TRẦN TIẾN ĐẠT 26/10/2021
10 Trần Minh Trung 26/10/2021