Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Kim Tuyến 28/07/2021
2 Truong Thi Ngoc Dieu 28/07/2021
3 Trần Thị Thanh Thảo 28/07/2021
4 VÕ THỊ BÍCH NGA 28/07/2021
5 TRỊNH THÁI LONG 28/07/2021
6 Ngô Tấn Hòa 28/07/2021
7 Trần Văn Thủ - Test 28/07/2021 03/08/2021
8 ĐOÀN NGỌC DŨNG 28/07/2021
9 Lê Thị Huế Minh 28/07/2021
10 Nguyễn Minh Quân 28/07/2021