Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Dương Thị Mỹ Loan 17/05/2022
3 NGÔ TRẦN THỊ HỒNG LINH 17/05/2022
4 NGUYỄN VĂN TÙNG 17/05/2022
5 Nguyễn Thị Kim 17/05/2022
6 Phan Lê Thanh Nhàn 17/05/2022
7 Lê Kim Tâm 17/05/2022
8 TOÀN CẦU 17/05/2022
9 Ho Thi Hoa 17/05/2022
10 NGUYỄN THIẾT VĂN 17/05/2022