Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VƯƠNG MỸ HẰNG 04/12/2020
2 Phan Nhật Thúy Nga 04/12/2020
3 LÊ THỊ HÀ 04/12/2020
4 BÙI THU HUYỀN 04/12/2020
5 Lâm Văn Xiên 04/12/2020
6 Nguyễn Quốc Tân 04/12/2020
7 Đặng Trọng Thành 04/12/2020
8 CAO THANH TÂM 04/12/2020
9 Nguyễn Thị Nguyên Phương 04/12/2020
10 NGUYỄN TRUNG HIẾU 04/12/2020 15/12/2020