Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Thị Kim Chi 18/10/2021
2 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 18/10/2021
3 Nguyễn Thành Nhân 18/10/2021
4 HUỲNH VĂN MƯỜI 18/10/2021
5 ĐÀO TẤN LỢI 18/10/2021
6 Huỳnh Thị Hồng Thiên 18/10/2021
7 Cao Phan Bội Quỳnh 18/10/2021
8 Nguyễn Báu Bảo Châu 18/10/2021
9 Đặng Thị Thanh Thảon 18/10/2021
10 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 18/10/2021