Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN TUẤN LONG- BÙI THỊ NỮ 20/10/2021
2 LÊ XUÂN HẬU 20/10/2021
3 Hoàng Kim Tâm 20/10/2021
4 TÔ VĂN XINH 20/10/2021
5 Lê Nguyễn Hồng Xuân 20/10/2021
6 LÊ TRẦN THANH MAI 20/10/2021
7 nguyễn thanh tú 20/10/2021
8 THAI THI KIM QUY 20/10/2021
9 NGUYỄN NGỌC LỆ 20/10/2021
10 Nguyễn Văn Trọng 20/10/2021