Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ MỸ CHI 27/11/2021
3 Phạm Thị Thu Huyền 27/11/2021
4 PHAN CÔNG BƠ 27/11/2021 03/01/2022
5 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 27/11/2021 03/01/2022
6 TRẦN MINH ĐỨC 27/11/2021 03/01/2022
7 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 27/11/2021 03/01/2022
8 LẠI ĐỨC THẮNG - CTY TNHH TRang Trí Nội Thất Đức Thắng 27/11/2021
9 LÝ THIẾU HOA 27/11/2021 20/12/2021
10 NGUYỄN THÚY HẰNG 27/11/2021 03/01/2022