Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Huyền Anh 26/01/2022
3 Lưu Văn Khương 26/01/2022
4 LÊ THỊ CHÍ HIẾU 26/01/2022
5 Nguyễn Thị Hà Thục 26/01/2022
6 Trần Nguyễn Tấn Duy 26/01/2022
7 NGUYỄN VĂN HÒA 26/01/2022 17/02/2022
8 LÊ THANH VỮNG 26/01/2022 17/02/2022
9 Nguyễn Thị Thu Thủy 26/01/2022
10 Nguyễn Thanh Vy 26/01/2022 08/02/2022