Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Hoàng Việt 09/12/2021
3 LÊ MINH SƠN 09/12/2021
4 BÙI THỊ BÍCH NGỌC 09/12/2021
5 nguyễn xuân vang 09/12/2021
6 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 09/12/2021 24/12/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 09/12/2021 24/12/2021
8 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 09/12/2021 24/12/2021
9 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 09/12/2021 24/12/2021
10 CÔNG TY CP ĐT HƯNG PHƯỚC 09/12/2021 14/12/2021