Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thanh Hồng 26/10/2021
3 PHẠM TRUNG TUYẾN 26/10/2021
4 ĐẶNG XUÂN NGỌC PHƯƠNG 26/10/2021
5 Nghiêm Huỳnh Bảo 26/10/2021
6 Mai - Trúc Nam 26/10/2021
7 Đào Vũ Hải Bình 26/10/2021
8 Mai - Trúc Nam 26/10/2021
9 Mai - Trúc Nam 26/10/2021
10 Phan Thị Thùy Linh 26/10/2021