Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN TRẦN VÂN THẢO 20/10/2021
2 Kim Đăng Minh Nguyệt 20/10/2021 25/10/2021
3 LE CONG DUNG 20/10/2021
4 Kim Đăng Minh Nguyệt 20/10/2021 25/10/2021
5 VŨ THỊ LAN HOA 20/10/2021 25/10/2021
6 PHẠM VĂN TÂN 20/10/2021
7 LƯƠNG NGỌC ĐIỆP 20/10/2021 25/10/2021
8 Nguyễn Minh Nhựt 20/10/2021
9 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 19/10/2021
10 Nguyễn Thị Tố Quyên 19/10/2021