Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG HẢI ĐĂNG 09/12/2021
3 NGUYỄN THỊ BẠCH MAI 09/12/2021
4 Hoàng Thị Ánh Tuyết 09/12/2021
5 Nguyễn Ngọc Minh Uyên 09/12/2021
6 PHẠM THỊ HUỆ 09/12/2021
7 Trương Thị Lý 09/12/2021
8 Nguyễn Thanh Bình 09/12/2021
9 VÕ VĂN HIẾU 09/12/2021
10 Nguyễn Thành Nhân 09/12/2021