Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Nguyệt 20/05/2022
3 Công Ty TNHH Thủy Sản Phan Trang 20/05/2022
4 VÕ THỊ THANH BẢO YẾN 20/05/2022 25/05/2022
5 HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG 20/05/2022
6 Nguyễn Xuân Thùy 20/05/2022
7 Văn Thị Mỹ Linh 20/05/2022
8 PHAN THỊ THÚY HẰNG 20/05/2022 25/05/2022
9 Công Ty TNHH Thủy Sản An Phú 20/05/2022
10 VŨ THỊ NGỌC YẾN 20/05/2022