Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CONG TY TOPTOUR(BÙI T MAI HUỆ) 01/12/2021
3 PHÙNG HOÀI SƠN 01/12/2021
4 BÙI MINH HÀ 01/12/2021
5 CTY TNHH TM DV POST AND BEAM 01/12/2021
6 Đỗ Thị Minh Thủy 01/12/2021
7 Nguyễn Thị Thùy Vân 01/12/2021
8 PHẠM THY PHƯƠNG 01/12/2021
9 Lưu Thị Minh Trang 01/12/2021
10 Hồ Diệu An 01/12/2021