Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Bích Phượng 16/06/2021 16/07/2021
2 LƯƠNG MỸ CHÂU 16/06/2021 21/06/2021
3 NGUYỄN ĐỄ - HỒ THỊ KIẾM 16/06/2021
4 NGUYỄN THỊ PHỤNG 16/06/2021 21/06/2021
5 LÊ THÀNH ĐẠT 16/06/2021
6 PHÒNG HẬU CẦN CÔNG AN TPHCM 16/06/2021 30/06/2021
7 Nguyễn Việt 16/06/2021 18/06/2021
8 Trần Thị Miền 16/06/2021 23/06/2021
9 Lưu Thị Minh Nguyệt 16/06/2021 25/06/2021
10 PHẠM KIM HÙNG - LÊ KIM BẠCH 16/06/2021