Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THẾ CHỈNH 28/10/2021
3 NGUYỄN ĐỨC MINH TUỆ 28/10/2021
4 NGUYỄN LƯƠNG TƯỜNG VY 28/10/2021
5 NGUYỄN TRỌNG ANH TÚ 28/10/2021
6 Nguyễn Thị Thái 28/10/2021
7 Phan Thiên HỒng đức 28/10/2021 03/11/2021
8 LÝ THANH VIỆT 28/10/2021
9 Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An 28/10/2021 09/11/2021
10 NGUYỄN THANH GIÀU 28/10/2021