Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐỨC NGHIÊM 06/07/2022
3 Trần Hồng Luân 06/07/2022
4 NGUYỄN NGỌC TRÂN 06/07/2022
5 NGUYỄN LONG BIÊN 06/07/2022
6 PHẠM VĂN MINH 06/07/2022 21/07/2022
7 NGUYỄN NGỌC TRÂN 06/07/2022
8 Vu Thi Linh Duyen 06/07/2022
9 VÕ THÀNH LONG - NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG 06/07/2022
10 ĐINH KHÁNH LINH 06/07/2022