Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN KIẾN THIỆN 26/02/2021
2 La Chấn Hào 26/02/2021
3 trần yen 26/02/2021
4 trần yen 26/02/2021
5 Nguyễn Thanh Mỹ Tiên 26/02/2021
6 trần yen 26/02/2021
7 NGUYỄN THỊ THU TRINH 26/02/2021
8 ĐINH CHÂU NGÂN 26/02/2021
9 DƯƠNG PHÚ HẢI 26/02/2021
10 ĐỖ VĂN THỊNH 26/02/2021