Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Vũ Quốc Huy 03/12/2021
3 Nguyễn Bùi Ngân Thể 03/12/2021
4 Phạm Như Quỳnh 03/12/2021
5 NGUYỄN THỊ MAI TRANG 03/12/2021
6 PHẠM VĂN CƯỜNG 03/12/2021
7 Võ Thị Mỹ Loan 03/12/2021
8 NGUYỄN THỊ BÍCH ANH 03/12/2021
9 Lê Thùy Linh 03/12/2021
10 VÕ LÊ NGỌC DIỄM 03/12/2021