Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HỒ THỊ THU HÀ 21/09/2019
2 HỒ THỊ TUYẾT NGA 21/09/2019
3 Phan Thanh Bình 21/09/2019
4 PHẠM TUẤN ANH 21/09/2019
5 Trần Thái Hương 21/09/2019
6 PHẠM TIẾN MÙI 21/09/2019
7 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BẢO ANH 21/09/2019 03/10/2019
8 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI SỐ 4 21/09/2019 03/10/2019
9 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BẢO ANH 21/09/2019 25/09/2019
10 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THÁI BÌNH 21/09/2019 03/10/2019