Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Lương Ngọc Bình 18/10/2021
3 Lê Thị Bé Ba 18/10/2021
4 Lê Thị Bé Ba 18/10/2021
5 Hồ Đức Trí 18/10/2021
6 Võ Văn Lý 18/10/2021
7 Đặng Hồng Phương Thảo 18/10/2021 26/10/2021
8 Bích Vân 18/10/2021 22/10/2021
9 Lưu Thị Lệ Nga 18/10/2021
10 TRẦN THỊ QUỲNH HOA 18/10/2021