Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN THÌN 22/10/2020
2 Lê Thị Ngọc Thủy 22/10/2020 26/10/2020
3 TRẦN THỊ VẠN 22/10/2020
4 LÊ HOÀNG VŨ 22/10/2020
5 TRẦN THỊ VẠN 22/10/2020
6 Cao Hoai Phuong 22/10/2020
7 Lâm Ngọc Tường Vi 22/10/2020
8 Phạm Phúc Kha 22/10/2020
9 VŨ ĐỨC TIẾN 22/10/2020
10 Tăng Hiển Bằng 22/10/2020 30/10/2020