Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGÔ XUÂN HIỆP 25/01/2021
2 THAI THI KIM QUY 25/01/2021
3 Nguyễn Quốc Thống 25/01/2021
4 ĐỖ THỊ TỐ QUYÊN 25/01/2021
5 TRẦN THỊ THANH TUYỀN 25/01/2021
6 NGUYỄN VĂN ĐẠM - HUỲNH THỊ NGỌC MAI 25/01/2021 08/02/2021
7 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG BÌNH SƠN (Đ/d: Lê Huyền Trân) 25/01/2021 01/03/2021
8 HOÀNG NGỌC VƯƠNG 25/01/2021
9 ĐINH QUỐC ANH 25/01/2021
10 NGUYỄN MINH TRÍ 25/01/2021