Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN BIÊN 17/05/2022 20/05/2022
3 Đinh Quang Đạt 17/05/2022
4 TRẦN THỊ KIM SA 17/05/2022
5 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THÀNH NAM 17/05/2022
6 Ngô Thị Phương Thảo 17/05/2022
7 NGUYEN THI TRA LAM 17/05/2022
8 LÊ THỊ XUÂN 17/05/2022
9 LÊ THỊ THẤN 17/05/2022
10 NGUYỄN VĂN CHẤT 17/05/2022