Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Dinh Thi Xuan Huong 03/12/2021
3 Hồ Kiều Loan 03/12/2021
4 Ông Mỹ Linh 03/12/2021
5 Nguyễn Thị Thu Huyền 03/12/2021
6 CÔNG TY CORKSCREW VN 03/12/2021
7 trần thị yến 03/12/2021
8 trần thị bích trường 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Phượng 03/12/2021
10 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021