Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRƯƠNG THÀNH - TRIỆU THỊ MÙI 25/06/2019 26/06/2019
2 HTX DV VT HÀNG HÓA VÀ HÀNH KHÁCH SỐ 9 25/06/2019 27/06/2019
3 NGUYỄN NGỌC HẠNH 25/06/2019 28/06/2019
4 NGUYỄN MINH THÀNH 25/06/2019 27/06/2019
5 CTY TNHH XD &TM TƯỜNG VY 25/06/2019 28/06/2019
6 3D SMART SOLUTIONS-DHL 25/06/2019 04/07/2019
7 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BẢO ANH 25/06/2019 05/07/2019
8 KAPLAN INTERNATIONAL-DHL 25/06/2019 04/07/2019
9 CÔNG TY TNHH THUYỀN SÀI GÒN 25/06/2019 28/06/2019
10 BÙI THIỆN NHÂN (882-50) NTYC, 2591: ĐẤT HNK 25/06/2019 16/07/2019