Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 26/10/2021
3 Huỳnh Ánh Thiên 26/10/2021
4 ĐỖ THỊ CẨM NHI 26/10/2021
5 Lê Anh Tuân 26/10/2021
6 Đồng Thị Huỳnh Nhi 26/10/2021 04/11/2021
7 NGUYỄN THỊ NGÂN 26/10/2021 04/11/2021
8 văn kim ngân 26/10/2021 29/10/2021
9 Phuong thi nguyet 26/10/2021
10 Nguyễn Hà Vân Anh 26/10/2021 29/10/2021