Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI MINH HOÀNG 25/10/2021
3 NGUYỄN CÔNG LỆ 25/10/2021
4 VÕ LÊ NAM 25/10/2021
5 DƯƠNG CÔNG HIỆP - ÂU THỊ THANH HỒNG 25/10/2021
6 Phạm Như Quỳnh 25/10/2021
7 NGUYỄN THỊ THI THI 25/10/2021 03/11/2021
8 Vũ Văn Thanh 25/10/2021 26/10/2021
9 LÊ THỊ KIM HIẾU 25/10/2021 28/10/2021
10 Lý Thị Hòa 25/10/2021