Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn thị thu hồng 19/05/2022
3 ĐẶNG THỊ THÙY TRANG 19/05/2022
4 ĐẶNG THỊ THÙY TRANG 19/05/2022
5 CHÂU TRẦN MỸ NGỌC 19/05/2022
6 PHAN KIM THƯỢNG 19/05/2022 24/05/2022
7 TRẦN PHƯƠNG 19/05/2022
8 phạm ngọc khánh 19/05/2022 24/05/2022
9 TRẦN THỊ THANH HẰNG 19/05/2022
10 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 19/05/2022