Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ TRUNG HIỆP 27/07/2021
2 ĐINH VĂN HOAN 27/07/2021
3 Vương Thị Diệu 27/07/2021
4 NGÔ MINH NHẬT 27/07/2021
5 ĐỖ QUỐC THƯỜNG 27/07/2021
6 Vương Thị Diệu 27/07/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 27/07/2021 11/08/2021
8 Nguyễn Ngọc Minh Uyên 27/07/2021
9 TRẦN PHƯƠNG 27/07/2021
10 ĐINH VĂN HOAN 27/07/2021