Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐẶNG TRỌNG XUÂN 02/12/2020
2 Nguyễn Mai Phương 02/12/2020 08/12/2020
3 Nguyễn Thị Phương Trâm 02/12/2020 07/12/2020
4 NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG 02/12/2020
5 Phan Nhật Thúy Nga 02/12/2020
6 CÔNG TY CP BĐS SAEHOLDING (GT K'BRIN) 02/12/2020 23/12/2020
7 CÔNG TY CP BĐS SAEHOLDING (GT K'BRIN) 02/12/2020 23/12/2020
8 CÔNG TY CP BĐS SAEHOLDING (GT K'BRIN) 02/12/2020 23/12/2020
9 CÔNG TY CP BĐS SAEHOLDING (GT K'BRIN) 02/12/2020 23/12/2020
10 CÔNG TY CP BĐS SAEHOLDING (GT K'BRIN) 02/12/2020 23/12/2020