Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN QUANG HUY 29/09/2022
3 Mai - KHÔI MINH TƯỜNG 29/09/2022
4 Mai - KHÔI MINH TƯỜNG 29/09/2022
5 PHẠM ĐỒNG TÂM 29/09/2022
6 TRẦN THỊ THANH HẰNG 29/09/2022
7 Công ty TNHH Công nghệ NNCT 29/09/2022
8 NGUYỄN QUỐC HOÀNG 29/09/2022
9 Phùng Tuấn Bảo 29/09/2022
10 Mai - KHÔI MINH TƯỜNG 29/09/2022