Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG VÀ CẦM ĐỒ BẢO CHÂU 23/05/2022
3 CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 23/05/2022
4 PHAN THỊ MỸ LY 23/05/2022
5 Nguyễn Minh Trung 23/05/2022
6 CÔNG TY TNHH MITSUKY CHÂU Á 23/05/2022
7 NGUYỄN HỒNG ĐIỆP - HÀ NGỌC TIẾN 23/05/2022
8 Nguyễn Thị Thúy Diễm 23/05/2022
9 NGUYỄN ĐỨC HÒA 23/05/2022
10 Công ty TNHH đầu tư thế giới thương mại Thiên Phúc 23/05/2022