Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Văn Tiến 25/01/2021
2 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 25/01/2021
3 Lê Hòa 25/01/2021
4 NGUYỄN THI TÌNH 25/01/2021
5 Nguyễn Ngọc Thu 25/01/2021
6 Mai Thuy Khánh Hằng 25/01/2021
7 LÊ TRẦN HOÀI NAM 25/01/2021
8 PHẠM VĂN CÔNG 25/01/2021
9 Trần Thị Phương Thảo 25/01/2021
10 Huỳnh Ngọc Thắm 25/01/2021 28/01/2021