Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ ĐIỆP 18/07/2019 22/07/2019
2 ĐOÀN BÍCH THÙY 17/07/2019
3 Lê Thị Kiều Nhung 17/07/2019
4 Hoàng Ngọc Thắng 17/07/2019
5 BÙI TẤN LỢI 17/07/2019
6 NGUYỄN VĂN VIỆT 17/07/2019
7 LÂM ANH HOA 17/07/2019
8 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 17/07/2019
9 HÀ QUỐC VINH (DVC TRỰC TUYẾN C3) 17/07/2019 08/08/2019
10 nguyễn thị ngọc thảo 17/07/2019