Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ THANH THỦY 28/01/2022
3 VŨ THỊ HỒNG ĐỨC 28/01/2022
4 LÊ THỊ HẠNH HOA 28/01/2022 15/02/2022
5 Nguyễn Thị Kim Loan 28/01/2022 15/02/2022
6 Nguyễn Minh Khánh 28/01/2022 15/02/2022
7 LƯU CHÍNH TRUNG 28/01/2022 18/02/2022
8 DƯơNG THị Thảo Ly 28/01/2022 07/02/2022
9 LƯƠNG NGUYỄN THÙY LINH 28/01/2022 18/02/2022
10 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 28/01/2022 11/02/2022