Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ HUỆ 19/01/2022
3 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 19/01/2022
4 LÊ TRẦN THANH MAI 19/01/2022 28/01/2022
5 NGUYỄN THANH TÂN 19/01/2022
6 NGUYỄN THỊ YẾN THU 19/01/2022 24/01/2022
7 Nguyễn Châu Hồng Hà 19/01/2022 28/01/2022
8 NGUYỄN THỊ THƯ 19/01/2022 20/01/2022
9 Phạm Hữu Tài 19/01/2022 28/01/2022
10 NGUYỄN THANH BÌNH 19/01/2022 20/01/2022