Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Thủy Phương 11/05/2021
2 Phan Linh 11/05/2021
3 Hứa Truyền Thúy 11/05/2021
4 LÊ KIM KHUNG 11/05/2021
5 Huỳnh Ngọc Yến 11/05/2021
6 Lương Thị Lan 11/05/2021 14/05/2021
7 NGUYỄN THỊ LÀNH 11/05/2021 14/05/2021
8 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SX TM KIM HY 11/05/2021
9 NGUYỄN LÊ HỒNG HẠNH 11/05/2021
10 Lê Thị Thủy Phương 11/05/2021